درخواست گواهینامه

موسسات و آموزشگاههایی که از محصولات غزال جوان استفاده می کنند می توانند از طریق تکمیل فایل گواهینامه و ارسال آن به ایمیل t.talandeh@gzle.com نسبت به دریافت گواهینامه اقدام نمایند. همکاران ما پس از دریافت و بررسی درخواست صدور گواهینامه در اولین فرصت جهت انجام هماهنگی ها با موسسه تماس خواهند گرفت.
لازم به ذکر است غزال جوان نسبت به موسساتی که از نسخه های کپی شده استفاده می کنند مسئولیتی ندارد.
فایل  مربوط به درخواست گواهینامه را از اینجا دانلود نمایید.

گروه انتشارات غزال جوان © 2011 . طراحی و توسعه: امرتاد