شرایط و قوانین شرکت در دوره آموزش معلمین
 قوانین شرکت در دوره:

نظر به این که برگزاری دوره های آموزش معلمین، بخشی از خدمات پس از فروش غزال جوان به مشتریان می باشد، لازم است تا شرکت کنندگان با انتشارات غزال جوان طرف قرار داد باشند. با توجه به برگزاری دوره های جامع آموزش معلمین و اسقبال مراکز آموزشی و معلمین خصوصی، شرکت دانشجویان ، فارغ التحصیلان زبان انگلیسی و معلمین خصوصی در دورهای TTC که بصورت شخصی در کارگاهها شرکت می کنند، بلا مانع است. بدیهی است این خدمت به کسانی که از نسخه های غیر اوریجینال و آفست استفاده می کنند، ارائه نخواهد شد.

امکانات ویژه:

• ارایه گواهینامه حضور در دوره با مهر غزال جوان، نماینده پیرسون در ایران
• اختصاص 10% تخفیف به موسساتی که بیش از 5 نفر را برای شرکت در یک دوره به طور همزمان معرفی کرده و اقدام به رزرو اینترنتی می نمایند.
• امکان تعیین سر فصل های آموزشی از میان موضوعات تعیین شده در برنامه آموزشی غزال جوان، در صورتیکه موسسه درخواست یک کارگاه کامل را  مختص معلمان خود داشته باشد.
• اولویت حضور در اولین کارگاه با گروهی است که رزرو اینترنتی انجام داده اند. موسسات و مراکز آموزشی می توانند با پرداخت 20% از کل مبلغ شهریه، حضور خود یا معلمین موسسه خود را در دوره آتی رزرو نمایند.
• تاریخ برگزاری دوره های کوتاه مدت در فرم ثبت نام تعیین شده است.
• برگزاری دوره های بلند مدت منوط به حد نصاب رسیدن دوره ( حداقل 12، حداکثر 15 نفر) خواهد بود. تاریخ برگزاری دوره های  بلند مدت متعاقبا اعلام خواهد شد.

راهنمای شرکت در دوره:

• ده روز قبل از برگزاری کارگاه ثبت نام نهایی باید انجام شود.
• در صورت لغو ثبت نام سه روز قبل از تاریخ برگزاری، 50% شهریه مسترد خواهد شد. بدیهی است بعد از این زمان مبلغی باز گردانده نخواهد شد.

 

گروه انتشارات غزال جوان © 2011 . طراحی و توسعه: امرتاد