تاپ ناچی نمونه !

تاپ ناچی نمونه !
دوست ما آقای سید رضا آقامحمدا که در شهر گرگان استان گلستان، آموزشگاه افق، از کتابهای تاپ ناچ برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده می کند، به دلیل خطا در سیستم ارسال جوایز، دو بار برنده جایزه کتابهای کددار غزال جوان شد اما با حسن نیت و صداقت تمام جایزه دوم را به انتشارات غزال جوان بازگرداند.
بنابراین تصمیم گرفتیم به پاس حسن نیت این دوست جوان از ایشان در وبسایت خود تقدیر کنیم.
امیدواریم که ارزشهای اجتماعی و اخلاقیمان همواره پایدار بماند.
 

گروه انتشارات غزال جوان © 2011 . طراحی و توسعه: امرتاد