داستان خوانی به زبان انگلیسی برای کودکان در باغ کتاب تهران

داستان خوانی به زبان انگلیسی برای کودکان در باغ کتاب تهران

گروه انگلیسی خوشمزه با همکاری دنیای ماه پیشونی، اولین رویداد داستان خوانی به زبان انگلیسی ویزه کودکان را در باغ کتاب تهران برگزار می کند،

برای ثبت نام کودکان خود و همچنین دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

گروه انتشارات غزال جوان © 2011 . طراحی و توسعه: امرتاد