کارگاه کارامل تری

کارگاه کارامل تری

آخرین کارگاه آموزشی کارامل تری در تابستان

این کارگاه برای مشتریانی برگزار خواهد شد که به تازگی آموزش از طریق کتاب داستان را با سری کتاب های الفبای کارامل تری شروع کرده اند ویا برای بررسی جزییات، نمونه ی کتاب دریافت کرده تا به ما بپیوندند.

تاریخ برگزاری: یکشنبه 24 مرداد 1395

زمان: 9:30 تا13:30

 

مکان: ضلع جنوبی میرداماد، رودبار شرقی، بن بست لشگزک پ 1

تلفن تماس:021-22921619

گروه انتشارات غزال جوان © 2011 . طراحی و توسعه: امرتاد