مسابقه داستان خوانی ویا تدریس داستان انگلیسی

مسابقه داستان خوانی ویا تدریس داستان انگلیسی این بار برای معلمان زبان انگلیسی

ادامه

پابان مهلت شرکت در دومین مسابقه کتابخوانی کارامل تری

آخرین مهلت شرکت در دومین مسابقه کتابخوانی کارامل تری

ادامه

کارگاه کارامل تری

آخرین کارگاه تابستانی کارامل تری

ادامه

کارگاه کارامل تری

آخرین کارگاه تابستانی کارامل تری

ادامه

اسامی برندگان مسابقه کارامل تری

اسامی برندگان مسابقه نوروزی کارامل تری اعلام شد

ادامه

اسامی برندگان مسابقه نوروزی کارامل تری

اسامی برندگان مسابقه نوروزی کارامل تری اعلام شد

ادامه

پکیج تابستانی کارامل تری

بدنبال برگزاری موفقیت آمیز مسابقه ی نوروزی کارامل تری، انتشارات غزال جوان، نماینده ی رسمی کارامل تری در ایران، قصد دارد تا با ارائه ی برنامه ی ویژه ومنحصر بفرد پکیج تابستانی کارامل تری

ادامه

مسابقه نوروزی کتابخوانی کارامل تری

انتشارات غزال جوان، نماینده رسمی کارامل تری در ایران، مسابقه نوروزی کتابخوانی کارامل تری را برگزار می کند

ادامه

گروه انتشارات غزال جوان © 2011 . طراحی و توسعه: امرتاد