اولین مرحله قرعه کشی کتابهای Top Notch (طرح سورنا)

اولین قرعه کشی طرح تابستانه سورنا (ویژه کتابهای New Summit و New Top Notch 1B) روز جمعه ...

اولین قرعه کشی طرح تابستانه سورنا (ویژه کتابهای New Summit و New Top Notch 1B) روز جمعه مورخ 4 مهر ماه 93، انجام خواهد شد و نتایج قرعه کشی متعاقبا از طریق وبسایت اعلام و به برندگان پیامک تبریک ارسال می گردد. امیدواریم شما هم جزو برندگان این دوره از ...